Clash of clans

عنوان فریبنده ایی بنام " آپدیت ها " برای کلش باز ها هر ساله توسط سوپرسل بیان می شود و همگی را تحت تاثیر خود قرار می دهد! و پیام ها و صداهایی به من همانند یک الهام رسید که کلش آف کلنز در حال مرگ است ! به هر حال امروز زمان بررسی حقایق است و ببینیم این پیام ها آیا درست است یا خیر ! برای بررسی بیشتر موضوع در ادامه با کلش بازها باشید.